Martijn Lauxtermann

partner
T:  +31 (0)20 571 2251
M: +31 (0)6 2244 7305
E: ml@lauxtermannadvocaten.nl
Martijn Lauxtermann is in 1990 beëdigd als advocaat. Sindsdien is hij werkzaam in de verzekeringspraktijk. Met twintig jaar ervaring begon hij zijn eigen kantoor, dat in 2011 het levenslicht zag.

Martijn is een erkend specialist op het gebied van het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Hij heeft een gedegen kennis van de juridische verzekeringspraktijk opgebouwd, door de meest uiteenlopende aansprakelijkheidsclaims en polisdisputen te behandelen. Daarnaast adviseert Martijn de verzekeringskolom over het financieel toezichtrecht en distributie- en insolventieproblemen, en procedeert hij voor cliënten indien nodig. Ondernemers en bedrijven schakelen hem vaak in voor advies over, en bijstand in zakelijke geschillen.

Martijn is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, de Vereniging voor Letselschadeadvocaten, de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht en de Vereniging voor Procesrecht. Voor de Grotius Academie verzorgt hij het onderdeel Toekomstschade van de specialisatieopleiding Personenschade, en treedt hij op als examinator. Daarnaast verschijnen met regelmaat publicaties van zijn hand.

PUBLICATIES