Ben Baldwin

Advocaat
T: +31 (0)20 571 2261 
M: +31 (0)6 5260 9690
E:bb@lauxtermannadvocaten.nl
Ben Baldwin werkt sinds 1988 in de financiële sector. Tot 2011 vervulde Ben verschillende functies in het bankwezen, laatstelijk als General Counsel van GE Artesia. In 2011 is Ben overgestapt naar de advocatuur. Daar zet Ben zijn kennis en ervaring in om partijen binnen en buiten de financiële sector te adviseren over governance, regelgeving, vergunningen, financiële producten, toezichtrechtelijke kwesties en privacy wetgeving.

Ben heeft veel ervaring in het bijstaan van organisaties om compliant te worden met de toezichtrechtelijke regels, het onderhouden van de relatie met, maar zo nodig ook het voeren van procedures tegen toezichthouders. Tot zijn klanten behoren banken, leasemaatschappijen, betaalinstellingen, verzekeraars en fondsen.

Daarnaast adviseert Ben ondernemingen buiten de financiële sector over corporate governance, privacy wetgeving leasing, financieringsstructuren en zekerheden, anti-witwas en terrorisme financieringsregelgeving en het voorkomen van omkoping.

Specialisaties: privacy wetgeving, corporate governance, "bankierseed" en tuchtrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, compliance aan toezichtregelgeving, uitbesteding, bank-, financiering- en betaalproducten, Wwft, zorgplicht, consumentenbescherming en klachtenafhandeling (Kifid).

Ben is Certified International Privacy Professional Europe (CIPP/E), Certified International Privacy Manager (CIPM) en lid van de Vereniging Privacy Recht, de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Financieel Rechten en  coauteur  van de MKB-advieswijzer. Daarnaast vervult Ben bestuurs- en toezichtfuncties, onder andere in de geestelijke gezondheidszorg.