Zorgverzekeringsrecht

Zorgverzekeraars vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, hun verrichtingen worden aandachtig gevolgd. Enerzijds zijn zij verzekeraar, vallen zij onder het prudentieel toezicht van DNB en moeten zij rekening houden met complexe regelgeving zoals Solvency II. Anderzijds moeten zij zich houden aan specifieke regels op het gebied van het gezondheidsrecht, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet en het toezicht van de NZa daarop.

Lauxtermann Advocaten heeft veel ervaring met alle aspecten van het recht waar zorgverzekeraars mee te maken krijgen. Of het nu gaat om samenwerkingsovereenkomsten met assurantietussenpersonen en vergelijkingswebsites, om bezwaren tegen niet-vergoede declaraties en kortingen voor collectieve zorgcontracten, of om de controle op de recht- en doelmatigheid van zorgdeclaraties door de NZa: wij zijn er in thuis.