Transportverzekeringen

Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met transportverzekeringen. Wij staan verzekeraars en bedrijven bij, in een grote verscheidenheid aan dekkingsgeschillen en andere vraagstukken. Gedegen kennis van het handelsrecht en van de gebruiken op de assurantiebeurs, zijn daarbij cruciaal.

Dat bleek weer eens in een procedure, die wij hebben gevoerd voor een exporteur. Deze exporteur had een omvangrijke schade geleden bij een internationale transportcampagne. Een groot deel van de goederen bleek bij aankomst bedorven. Voor deze transportcampagne was slechts voorlopige dekking verleend en over de voorwaarden werd nog onderhandeld. Na melding van de schade weigerde de verzekeraar tot uitkering over te gaan. Er zou alleen een beperkte dekking van het eigen gebrek risico zijn verleend. Ook de makelaar schaarde zich achter dit standpunt, waardoor onze cliënt er plotseling alleen voor kwam te staan. Ondanks deze benarde bewijspositie, konden wij aantonen, dat volledige dekking van het eigen gebrek risico was verleend. Van belang hierbij was, dat het risico voor van buiten komende onheilen op de afnemer rustte, en onze cliënt derhalve geen belang kon hebben bij dekking van bederfschade die het gevolg was van het uitvallen van de koelvriesinstallatie.  Onze cliënt is uiteindelijk door de makelaar en de verzekeraar schadeloos gesteld.