Polisgeschillen

De praktijk van Lauxtermann Advocaten is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Meerdere van de door onze advocaten behandelde zaken hebben geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad.HR 9 juli 2006, NJ 2006, 326 is zo’n ‘landmark’ zaak. In deze zaak verdedigden wij succesvol, dat een door onze opdrachtgever gebruikte polisclausule aangeduid moest worden als een primaire dekkingsclausule, die - anders dan gewone garantieclausules - niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid gepasseerd kon worden. De Hoge Raad overwoog, dat het aan de verzekeraar zelf is, de grenzen van de polisdekking te formuleren. Dit uitgangspunt heeft sindsdien een centrale plaats gekregen in rechterlijke uitspraken over de uitleg van polisvoorwaarden.