Medische aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsvraag of claimbeoordeling bij medische aansprakelijkheid, is vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat staat op gespannen voet met de roep van de patiënt om transparantie. De positie van de patiënt heeft de afgelopen jaren sowieso steeds meer de aandacht gekregen. De Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), is opgesteld met twee doelen: het verschaffen van openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid. In dit verband is ook het onderzoeksrapport 'Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen' verschenen, geschreven door een wetenschappelijke onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit, onder leiding van hoogleraren Akkermans en Leegemate.

Daarnaast is er het VGR-preadvies van Akkermans en Smeehuijzen (Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Den Haag 2013), waarin onder meer wordt bepleit, dat de zorgsector zelf het voortouw neemt en maatregelen treft, waarin de behoeften van de patiënt, met name kort na het incident, voorop dienen te staan. Lauxtermann Advocaten is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.