Letselschade

Lauxtermann Advocaten staat verzekeraars en werkgevers bij in tal van letselschadeclaims. Door onze ervaring op dit gebied, weten wij dergelijke claims, ook indien de rechter wordt ingeschakeld, verrassend vlot en soepel af te wikkelen.
 
Zo hebben wij een werkgever uit de afvalverwerkingsindustrie bijgestaan. Een heftruck was gekanteld en daarbij had een werknemer letsel opgelopen. In de procedure die hierop volgde, stond de vraag centraal of onze cliënt haar zorgplicht had geschonden en derhalve aansprakelijk kon worden gehouden. Daarnaast bestond er een geschil over de omvang van de geleden schade. In hoeverre was er sprake van een verlies van verdienvermogen?  En had de werknemer wel voldoende inspanningen gepleegd om te re-integreren? Een letselschadeclaim kan vanwege de veelvoud aan geschilpunten snel uitmonden in een slepende en kostbare procedure.  Als het enigszins kan, moet dit natuurlijk worden voorkomen. Door het initiatief te nemen, kon deze zaak nog voor de comparitie worden afgewikkeld. Naar grote tevredenheid van onze cliënt, diens AVB-verzekeraar en de werknemer.