Gezondheidsrecht

De zorgsector is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht, het zorgverzekeringsrecht en de geldende vergoedingen en tarieven. Lauxtermann Advocaten staat zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars bij in de grote verscheidenheid aan juridische kwesties, die zich voordoen in deze sector. Zoals bij de vraag hoe na een faillissement van een zorgaanbieder moet worden omgegaan met nog niet gedeclareerde DBC´s, terwijl de hoofdbehandelaars inmiddels in dienst zijn bij een andere zorgaanbieder. Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van wetswijzigingen en eventuele consequenties die daaruit voortvloeien.

Zo is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet die de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de kwaliteitswet zorginstellingen (KZI) vervangt, zal per 1 januari 2016 in werking treden. De wet heeft consequenties voor de wijze waarop zorgaanbieders aan patiënten/cliënten de mogelijkheid moeten bieden tot het indienen van een klacht. Lauxtermann Advocaten gaat op proactieve wijze te werk, om zorgaanbieders van dienst te zijn bij de noodzakelijke aanpassingen op dit punt, maar bijvoorbeeld ook bij het zelfstandig afhandelen van claims.