Financieel toezicht

In weinig sectoren is de wet- en regelgeving zo complex en in ontwikkeling als in de financiële sector. Voor cliënten uit de financiële sector is Lauxtermann Advocaten het vaste klankbord als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van regelgeving inzake financieel toezicht, zoals het provisieverbod en het consumentenkrediet, maar ook bij alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en de prudentiële regelgeving waaronder Solvency II.

Lauxtermann Advocaten assisteert financiële ondernemingen bij compliance vraagstukken: welke regels zijn van toepassing, voldoet een bedrijf aan die regels en zo nee, hoe kan dat worden aangepast.

Lauxtermann Advocaten denkt daarnaast graag met u mee, hoe de lasten van het toezicht kunnen worden beperkt. Bijvoorbeeld door te bezien welke uitzonderingen of vrijstellingen mogelijk zijn, of door aanpassing van de bedrijfsvoering, zodat niet langer sprake is van een vergunningplicht. Indien nodig ondersteunt Lauxtermann Advocaten ondernemingen in hun contact met de toezichthouders. Dat kan zijn in het kader van een vergunningaanvraag, maar ook in het kader van (bestuursrechtelijke) handhavingsprocedures van De Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).