Deelgeschillen

Lauxtermann Advocaten heeft in korte tijd ruime ervaring opgebouwd met de behandeling van deelgeschillen in personenschadezaken, zowel als verwerende partij, als eisend.Nadat een benadeelde, met wie door een SVI-verzekeraar een vaststellingsovereenkomst was gesloten, vervolgens onze opdrachtgever, een WAM-verzekeraar, voor de gevolgen van hetzelfde ongeval in rechte wilde  betrekken, zijn wij zelf namens de WAM-verzekeraar een deelgeschil gestart. Wij hadden er voor kunnen kiezen verweer te voeren, in wat ongetwijfeld een langdurige en complexe bodemprocedure zou worden. In plaats daarvan, hebben wij in dit deelgeschil laten vaststellen, dat ook de WAM-verzekeraar zich tegenover de benadeelde op de vaststellingsovereenkomst kon beroepen.

Een vlotte en kostenvriendelijke aanpak, die ook de benadeelde, hoewel in het ongelijk gesteld, snel duidelijkheid heeft gegeven (Rb Rotterdam 6 april 2011, JA 2011/105 ).