De geïntegreerde bouw- en verzekeringspraktijk

Lauxtermann Advocaten heeft haar kennis en ervaring op het gebied van bouw- en verzekeringsrecht gebundeld in haar geïntegreerde bouw- verzekeringspraktijk. Door het gehele speelveld van bouw- en verzekeringsrechtelijke verhoudingen te overzien kunnen wij onze cliënten optimaal bijstaan bij de behandeling van bouwschades en bouw gerelateerde claims. Een effectieve behandeling hiervan vereist kennis van de wijze waarop risico’s zijn verdeeld over de bij de bouw betrokken partijen en hun verzekeraars.

Kennis en ervaring op het gebied van bouw- en verzekeringsrecht is eveneens van belang in de contractfase. Alle bij de bouw betrokken partijen zijn er bij gebaat dat risico’s op een evenwichtige en duidelijke wijze worden verdeeld en dat de betreffende bouw- en verzekeringscontracten goed op elkaar aan sluiten. Maar al te vaak blijkt dat de polis en verzekeringsvoorwaarden niet goed aansluiten op het bestek en het bouwcontract.

Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met verschillende verzekeringsvormen zoals CAR, BOV, AVB, DSU, Machinebreuk, Landmaterieel, Transport en bouwcontracten op basis van RVOI, DNR, UAV, UAV-GC en FIDIC. Tot onze cliënten behoren verzekeraars, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars. Door andere bouwrechtkantoren worden wij regelmatig ingeschakeld voor verzekeringsrechtelijke ondersteuning.