CAR-claims

Eén van onze speerpunten is de behandeling van aansprakelijkheidsrisico's in de bouw.
 Wij zijn bekend met alle relevante verzekeringsvormen (CAR, AVB, aanbouwverzekering) en hebben ruime ervaring met advisering over de dekking van de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende risico's onder de beschikbare polissen. Ook bij calamiteiten staan wij paraat. Wij hebben tal van bouwschades behandeld en overzien de daarmee samenhangende verzekeringsperikelen.