Bestuurdersaansprakelijkheid

Steeds vaker worden bestuurders en commissarissen in hun privévermogen aangesproken op eventuele fouten van de vennootschap. Dit aansprakelijkheidsrisico kan worden ondergebracht in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O-polis genoemd. Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met dergelijke verzekeringsproducten en adviseert zowel verzekeraars als bestuurders bij het afwikkelen van claims.

Zo hebben wij een aantal bestuurders van een bedrijf uit de levensmiddelenindustrie bijgestaan. Vanwege fouten in het productieproces werden zij aansprakelijk gesteld door de Amerikaanse afnemer. In de procedure die hierop volgde in de Verenigde Staten, werden de bestuurders onverwacht veroordeeld tot betaling van ‘punitive damages’. Een dergelijke bestraffende schadevergoeding kent het Nederlands recht niet. De vraag rees of ‘punitive damages’ kunnen worden aangemerkt als vergoedbare schade, in de zin van de polis. De verzekeraars gingen er onmiddellijk vanuit dat dit niet het geval zou zijn, zonder zich rekenschap te geven van het feit, dat een dergelijke afbakening van de dekking niet uit de tekst en de opzet van de polis volgde. Wij staan u graag met raad en daad bij in dit soort polisgeschillen.