Beroepsziekten

Wij behandelen tal van beroepsziekteclaims, meestal in opdracht van aansprakelijkheidsverzekeraars, of direct in opdracht van werkgevers.Zo zijn wij betrokken geweest bij de eerste RSI-zaak bij de Hoge Raad. In die zaak is uitgemaakt, dat op de werknemer de bewijslast rust van het causaal verband, tussen de gevorderde schade en de uitoefening van de werkzaamheden, waarin de schade gesteld wordt te zijn geleden. Dit kan met zich meebrengen, dat de werknemer ook bewijs dient bij te brengen, van de door hem gestelde werkzaamheden. Daarmee heeft de Hoge Raad een duidelijke aanwijzing gegeven, dat de bescherming van de werknemer niet zo ver gaat dat de werkgever ook op dit vlak de bewijslast, en daarmee het bewijsrisico, draagt. Het arrest - dat gezien kan worden als het eerste in een reeks van striktere uitspraken over de bewijslastverdeling in beroepsziektezaken - heeft hiermee een dam opgeworpen tegen een ongebreidelde groei van dit soort claims (HR 20-5-2005, JA 2005, 65).