Beroepsaansprakelijkheid

Advocaten die ervan worden beschuldigd, dat zij in een procedure niet een optimaal resultaat hebben behaald, of fatale termijnen hebben laten verlopen. Notarissen die hun medewerking zouden hebben verleend aan frauduleuze vastgoedtransacties, of schade zouden hebben toegebracht bij de afwikkeling van nalatenschappen. Accountants die zich buiten de beroepsgrenzen hebben gewaagd en zijn vastgelopen. Verzekeringstussenpersonen die, naar de mening van hun opdrachtgevers, geen adequate dekking tot stand hebben gebracht. In veel van dit soort gevallen spelen ook vragen op het gebied van het verzekeringsrecht. Lauxtermann Advocaten staat professionals die aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten, met raad en daad bij.