AVB-claims

Lauxtermann Advocaten is zeer actief in de AVB-praktijk. Bij AVB-claims komen het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht samen. Het is dan zaak niet alleen op de betreffende rechtsvragen te focussen, maar ook aandacht te hebben voor de meer commerciële belangen. Grote claims kunnen immers uitermate schadelijk voor uw reputatie zijn, zo niet ronduit bedreigend voor het voortbestaan van uw onderneming. Wij overzien het hele speelveld en zijn uitstekend in staat, zowel verzekeraars als bedrijven bij deze claims te begeleiden.


Zo hebben wij een aannemer bijgestaan die aansprakelijk was gesteld door een buitenlandse opdrachtgever, van wie een fabriek door brand was lamgelegd. De ingediende claim overschreed vele malen de beschikbare verzekeringsdekking en zou onherroepelijk tot het faillissement van onze cliënt hebben geleid. Wij namen de regie. Door meteen de juiste rechtsmaatregelen te treffen en tegelijk met zowel verzekeraars, experts, als de tegenpartij in gesprek te gaan, kon deze claim al binnen vijf maanden na de brand worden afgewikkeld, zonder dat het onze cliënt iets heeft gekost.