Wijziging Gezondheidswet

04 juli 2017
Recent is de Gezondheidswet gewijzigd met als doel meer openheid in de zorg te bewerkstelligen; ook wel bekend als de Openbaarmakingswet. Op 29 juni jl. is het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet gepubliceerd. In deze – lang verwachte – AMvB wordt aangewezen welke informatie de IGZ openbaar moet maken en op welke manier. De AMvB is thans voor consultatie beschikbaar; tot 30 juli a.s. Bekend is dat de minister het belang van transparantie en het informeren en beschermen van anderen belangrijker vindt dan het individuele belang van mogelijk te lijden reputatieschade van zorgaanbieders. De waarborgen ten behoeve van zorgaanbieders zijn (bijgevolg) beperkt. Wat is precies de “contextinformatie” waarover in de AMvB wordt gesproken? Is een reactie van 500 woorden niet heel beperkt? Er is dus alle aanleiding om de AMvB onder de loep te nemen voor het einde van de maand.