Verslag Rondetafelbijeenkomst Openheid in de zorg

19 april 2016

Op 10 maart jl. heeft bij ons op kantoor de Rondetafelbijeenkomst ‘Openheid in de zorg’ plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is open en uitvoerig over dit onderwerp gesproken. De algemene conclusie was dat transparantie zoals deze wordt beoogd in de Openbaarmakingswet zijn doel voorbij lijkt te schieten en zeker niet als substituut kan dienen voor een gesprek tussen patiënt en zorgverlener. Een uitgebreider verslag van de Rondetafelbijeenkomst vindt u hier.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel van de Openbaarmakingswet in de Tweede kamer in afwachting van de bespreking van de diverse amendementen. Wanneer de AMvB bekend wordt, kan nader inhoudelijk worden bekeken of dit een goed werkende wet zal kunnen zijn. Gelet op de vele voorbehouden en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen, is niet uit te sluiten dat gebruik zal worden gemaakt van de consultatieronde om de levende op- en aanmerkingen aan de wetgever kenbaar te maken.

We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten en zodra daartoe aanleiding is, zullen wij u hiervan middels onze website op de hoogte stellen.

Tot slot maken we bij deze ook kenbaar dat het ons voornemen is om in het najaar van 2016 wederom een bijeenkomst zorg te organiseren. De inhoud en datum zal te zijner tijd ook via onze website worden bekendgemaakt.