Uitspraak Tuchtcommissie Banken in JOR

03 april 2017
In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een uitspraak gepubliceerd van de Tuchtcommissie Banken, waarin Ben Baldwin de betrokken bankmedewerker bijstond. Zie: Tuchtcommissie Banken 5 oktober 2016, JOR 2017/69.

In de noot bij de uitspraak wordt het belang van een goede en doordachte strategie in het tuchtrecht bevestigd.