Adequaat, slagvaardig en denken in oplossingen. Dat vormt de kern van onze dienstverlening.

De praktijk van Lauxtermann Advocaten heeft zijn wortels in het verzekeringsbedrijf. Wij behandelen uiteenlopende kwesties op het gebied van financieel toezicht, het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de personenschaderegeling, in opdracht van verzekeraars, makelaars en experts. Steeds vaker komen uit ons werk in het verzekeringsbedrijf opdrachten voort voor ondernemingen in de bouw, logistiek, luchtvaart, reisbranche, food en farmasector en het transport en vastgoed.

Daarnaast werkt Lauxtermann Advocaten nauw samen met Legalbylegal bij het ontwikkelen van flexibele oplossingen op juridisch gebied, voor opdrachtgevers uit de zorg en de financiële dienstverlening. Zie verder: www.legalbylegal.nl

Denken in oplossingen betekent eveneens: een doorlopend streven naar innovatie. Wij vinden het belangrijk veel te investeren in kennis van het recht en de voor ons relevante markten. Vanuit deze basis is onze aanpak gedurfd en creatief. Wij verkennen graag ongebaande paden. Zo hebben wij in Nederland de discretionary mutual geïntroduceerd: een alternatief voor verzekeren, waarop het toezichtrecht niet van toepassing is.

Ook de praktijkvoering van Lauxtermann Advocaten is vernieuwend. Transparantie is een van de grondslagen van onze dienstverlening. Dossiers zijn gedigitaliseerd en via onze SharePoint-portal volledig toegankelijk voor cliënten. Transparant zijn we bovendien over onze beloning. Wij werken graag op basis van fixed fees. Zo heeft de opdrachtgever goed zicht op de kosten, en dwingen wij onszelf tot maximale efficiëntie, vanzelfsprekend met behoud van kwaliteit.

De samenwerking met Legalbylegal geeft ons daarbij de beschikking over een flexibele schil. Daardoor kunnen wij enerzijds tijdelijk onze capaciteit verruimen als dat nodig is, en anderzijds biedt het eenvoudige toegang tot specifieke expertise van ervaren juristen, in gevallen waarbij wij die zelf niet in huis hebben.

Lauxtermann Advocaten werkt met een brede groep opdrachtgevers, die telkens bij ons terugkeert. Onze cliënten herkennen en waarderen onze doelgerichte en efficiënte aanpak.